Inhoudsopgave

Dordts Accordeon Centrum

Jubileumboekje

Ter gelegenheid van ons 40-jarig jubileum in 2003 hebben wij een jubileumboekje uitgegeven. Op deze pagina zijn tekst en foto´s te vinden.

Omslag Jubileumboekje

Voorwoord van de voorzitter

Al acht jaar mag ik voorzitter zijn van het Dordts Accordeon Centrum. Dat ik dit met veel plezier doe is in de eerste plaats te danken aan de loyaliteit en het enthousiasme van de leden! Zij maken samen met de dirigent de vereniging tot een hechte en zeer fijne “club”. Ik hoop dat ik nog lang het vertrouwen van de leden mag behouden. Op de tweede plaats is dit te danken aan de bestuursleden, want zonder een goed bestuur kan een voorzitter niet functioneren.

In dit jubileumboekje kunt u lezen wat er in de afgelopen 40 jaar is gepasseerd. Als bestuur gaan we er vanuit dat we ook in de komende jaren met veel plezier verder gaan, en dat we over 10 jaar samen met u ons gouden jubileum zullen vieren. Een voorwaarde is wel dat we het aantal leden en donateurs op peil kunnen houden. Immers, de contributies en donaties zijn onze belangrijkste inkomstenbron, en dus essentieel om te kunnen voortbestaan. Een uitbreiding van leden (zowel beginners als gevorderden) en donateurs stelt de toekomst van onze vereniging veilig.
Zoekt u een nieuwe uitdaging, kom dan eens langs. Ons enthousiasme voor de accordeon zal ook u niet onberoerd laten… En wanneer u liever naar accordeonmuziek luistert, wordt dan donateur. Meld u aan via deze website dordtsacc@gmail.com .

Met dank aan de leden, de dirigent, de donateurs en de adverteerders in dit boekje,

Herna Latooij
Voorzitter D.A.C.

Naar het begin van deze pagina

Voorwoord van de dirigent

40 jaar! Een hele leeftijd voor een vereniging. Zeker als je in gedachten neemt, dat mensen tegenwoordig minder makkelijk te motiveren zijn om week in week uit een avond vast te leggen om naar hun club te gaan. Daarom prijs ik mij gelukkig dat ik dirigent mag zijn van een club mensen die die motivatie wel hebben, die iedere dinsdagavond hun instrument pakken om een avond lekker te gaan spelen met hen die diezelfde passie hebben.

Het is inmiddels alweer bijna 7 jaar geleden dat het bestuur van D.A.C. mij benaderde om dirigent te worden bij hun vereniging. Ik was in dat jaar aan het Rotterdams conservatorium afgestudeerd als dirigent, na al eerder mijn accordeonstudie daar te hebben afgerond. Een jonge dirigent dus, met een visie op muziek en bepaalde ambities. Als je net van het conservatorium komt, denk je dat jij jouw visie en ambities wel eens even aan dat, voor jou nieuwe, orkest op zult leggen. Maar niets is minder waar. Je krijgt te maken met een orkest wat jaren lang onder een andere dirigent heeft gewerkt en dus bijvoorbeeld een heel andere manier van spelen heeft dan die jij voor ogen hebt. Het zijn jaren geworden van wennen, elkaars visies verkennen, water bij de wijn doen, slijpen aan elkaar, kortom groeien, van beide kanten en merken dat de samenwerking vruchtbaar wordt. Een fijne ontwikkeling, waaraan veel mensen hun deel hebben en betrokkenheid tonen. Wat een rijk vak!!!

Inmiddels heb ik de muziekwereld voor een groot deel vaarwel gezegd en ben begonnen een nieuwe carrière op te bouwen in het onderwijs. Maar de muziek zit in je bloed en dát kruipt waar het niet gaan kan. Daarom hoop ik dat ik aan het aantal jaren wat ik inmiddels met veel plezier heb gewerkt bij D.A.C. nog vele jaren toe kan voegen.

Ik hoop dat D.A.C. de goede lijn die zij nu te pakken heeft in opleiding, repetities en vooral clubliefde nog minstens 40 jaar vol kan houden en wens ons, als vereniging, een nog minstens zo vruchtbare periode toe als de afgelopen 40 jaar!

Anneke van ’t Verlaat

Naar het begin van deze pagina

Over de vereniging

Het Dordts Accordeon Centrum – D.A.C. – bestaat dit jaar 40 jaar – een heugelijk feit waar we als vereniging graag even bij stil staan. In een tijd waarin muzikanten niet meer als vanzelf lid worden van een muziekvereniging, vinden wij het bijzonder om ook na 40 jaar nog steeds een bloeiende en gezonde vereniging te zijn.

D.A.C. in Innsbruck 2001 D.A.C. in Innsbruck 2001

D.A.C. drijft al 40 jaar op de tomeloze inzet en het enthousiasme van haar twee achtereenvolgende dirigenten, en van al die honderden accordeonliefhebbers die in de loop der jaren lid zijn geweest. Een groot aantal daarvan mogen we inmiddels tot de “harde kern” van de vereniging rekenen. En dit zijn niet alleen spelende leden. Even belangrijk zijn de mensen die de vereniging op allerlei gebied ondersteunen, bijvoorbeeld door week in – week uit klaar te staan achter onze gezellige bar voor een vers gezet bakkie koffie of een professioneel geschonken biertje.

Joop en Bep bereiden de maaltijd tijdens een studieweekend Joop en Bep bereiden de maaltijd tijdens een studieweekend

Tot die harde kern behoort zeker ook Aart Versteeg. Hij is inmiddels 75 jaar oud en 35 jaar lid en nog steeds iedere week aanwezig op de repetities.

Aart (ons oudste lid) aan de Schnitzel in Innsbruck Aart (ons oudste lid) aan de Schnitzel in Innsbruck

In de tijd dat D.A.C. werd opgericht kende Dordrecht zo’n 4 accordeonverenigingen van een behoorlijke omvang. Op dit moment is D.A.C. de enige overgebleven vereniging van enige omvang. D.A.C. dankt dit voor een goed deel aan de “eigen” muziekschool. Beide dirigenten, maar ook één van onze leden van het eerste uur, Lea de Bruijn, hebben als docent vele muziekliefhebbers enthousiast gemaakt voor de accordeon. De niet te vermijden uitstroom van leden bleek op deze manier altijd weer gecompenseerd te kunnen worden door de instroom van eigen leerlingen. Bovendien heeft de vereniging altijd accordeons ter beschikking gesteld aan nieuwe leden. Gezien de aanschafprijs van deze instrumenten werkt dit natuurlijk drempelverlagend.

Naar het begin van deze pagina

Hoe het allemaal begon

Stadhuis Dordrecht 1962 (huwelijk oprichter Gerrit Smits met Trudy) Stadhuis Dordrecht 1962 (huwelijk oprichter Gerrit Smits met Trudy)

De vereniging is opgericht door Gerrit Smits, een virtuoze accordeonist, en muziekleraar van een aantal veelal jonge accordeonisten. Tijdens zijn huwelijk in 1962 met Trudie was al duidelijk dat deze muziekschool een belangrijk onderdeel van zijn leven was geworden – zijn leerlingen vormden een erehaag op de trappen van het stadhuis. In het jaar daarop werd de vereniging officieel opgericht, op 11 april 1963.

Naar het begin van deze pagina

De jaren met Gerrit Smits

Vanaf de oprichting tot het moment van zijn plotselinge overlijden in oktober 1996 gaf Gerrit vol overgave leiding aan de vereniging. De vereniging groeide als kool, voornamelijk met eigen leerlingen.

D.A.C. in 1968 D.A.C. in 1968

Reeds vanaf 1964 werd met veel succes deelgenomen aan concoursen. De vereniging promoveerde tussen 1964 en 1970 van de 4e afdeling naar de ereafdeling. In deze periode werden werken gebracht als Ouverture in C (Würtner) en Bagatelle (Rixner).

Na een kennelijke adempauze, waarin het aandacht meer uitging naar regionale optredens, deed D.A.C. pas in 1975 opnieuw mee aan een concours. Vanuit de testklasse werd het orkest ingedeeld in de 2e divisie. Twee jaar later werd deelgenomen aan het grootschalige en prestigieuze NOVAM-gouden-jubileum concours in Rotterdam.
D.A.C. was inmiddels een “Koninklijk erkende vereniging”. Gerrit was hier erg trots op. De betreffende onderscheiding kreeg een ereplaats in zijn leslokaal.

D.A.C. in 1974 D.A.C. in 1974

In die tijd ging ook een andere wens in vervulling. Er werd een ensemble opgericht met daarin een aantal gevorderde spelers van het reeds bestaande orkest. Gerrit speelde zelf ook mee. Het doel was om met dit ensemble in de “hogere regionen” mee te kunnen draaien. Het ensemble ging voortvarend te werk. Reeds in 1978 werden radio-opnamen gemaakt voor de KRO en in 1980 presenteerde het ensemble zich op een concours in Vlissingen in de testklasse met de Irische Suite (Seiber) en Donna Diana (Reznicek)! Het ensemble werd ingedeeld in de 1e divisie.

D.A.C. ensemble in 1979 D.A.C. ensemble in 1979

In 1979 beleefde de vereniging haar buitenlandse primeur. D.A.C. accepteerde de uitnodiging om deel te nemen aan een festival georganiseerd door een accordeonvereniging uit Vendenheim (in de Franse Elzas). Zowel het orkest als het ensemble verzorgden een aantal optredens.

Naast de concoursen trad DAC in de jaren 80 nog steeds vaak op in de regio. Uiteraard waren daar de traditionele jaarconcerten in november. Er werd ook regelmatig opgetreden in bejaarden- en verzorgingstehuizen. In 1983 organiseerde D.A.C. een concours ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan. Het was een succesvolle en druk bezochte dag. Ook aan de lustra in 1988 en 1993 werd de nodige aandacht besteed, hoewel iets minder uitbundig.

D.A.C. in 1993 D.A.C. in 1993

In oktober 1996 gebeurde dan waar niemand rekening mee had gehouden. Pas 63 jaar oud komt Gerrit onverwacht te overlijden. Na 33 jaar moest de vereniging verder zonder haar oprichter en dirigent.

Naar het begin van deze pagina

De jaren met Anneke van ´t Verlaat

Het bestuur van de vereniging zat echter niet bij de pakken neer. Er werd naarstig gezocht naar een waardige opvolger. Al vrij spoedig had D.A.C. het geluk om een nieuwe dirigent te kunnen verwelkomen: Anneke van ’t Verlaat, een ervaren en enthousiaste musicus en multi-instrumentalist. Het klikte meteen met de nieuwe dirigent, die meteen haar koers uitzette en het repertoire langzaam maar zeker vernieuwde. Anneke introduceerde aanvankelijk veel musical- en Disneyarrangementen (ook van eigen hand). Daarna kwamen steeds meer werken van hedendaagse Nederlandse componisten als Jacob de Haan en Johan de With op het repertoire. Ook de werken van Adolf Götz behoren tot de favorieten.

Een belangrijke gebeurtenis in deze periode is de verregaande samenwerking met de Sliedrechtse accordeonvereniging Accemble. (Dit is de vereniging waar Anneke haar roots heeft.) In 1998 werd het fusieorkest “Daccemble” opgericht. Het D.A.C. ensemble is hier volledig in opgegaan.

D.A.C. in Innsbruck 2001 D.A.C. in Innsbruck 2001

De deelname aan Novam concoursen werd fors opgeschroefd, mede door de nieuwe mogelijkheid om in de festivalklasse deel te nemen. Vanaf 1998 is ieder jaar deelgenomen aan een concours – het laatst in oktober 2002 tijdens het 75-jarig jubileum van de Novam. Onbetwist hoogtepunt in deze reeks was deelname in 2001 aan het internationale concours in Innsbruck. Zowel D.A.C. als Daccemble waren hier aanwezig. Voor iedereen was het een onvergetelijke ervaring.

Daccemble in Innsbruck 2001 Daccemble in Innsbruck 2001

D.A.C. in 2003 D.A.C. in 2003

Naast de reeds genoemde concoursen heeft D.A.C. in deze jaren opgetreden op de door D.A.C. of Accemble georganiseerde jaarlijkse uitvoeringen, en op gelegenheidsfestivals als “de dag van de accordeon” in Alphen a/d Rijn en het baggerfestival in Sliedrecht.
Ook vermeldenswaardig is de introductie van studieweekends ter voorbereiding op al deze evenementen. Voor de techniek en muzikaliteit van het orkest, maar zeker ook voor de “teamvorming” en sfeer, mogen deze weekends een groot succes worden genoemd.

Onderweg naar een studieweekend Onderweg naar een studieweekend

Tijdens een studieweekend wordt niet alleen gerepeteerd ... Tijdens een studieweekend wordt niet alleen gerepeteerd …

Naar het begin van deze pagina